Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een veelomvattend rechtsgebied waar iedere werknemer en werkgever, maar ook zzp-ers dagelijks mee te maken hebben en regelt de afspraken tussen werkgever en werknemer.

Wanneer er een conflict is tussen een werknemer en een werkgever, kunnen de eerder tussen deze partijen afgesproken bepalingen uit de arbeidsovereenkomst zoals een concurrentiebeding, relatiebeding of  geheimhoudingsbeding, grote financiële gevolgen hebben. Maar ook de studiekostenregeling of de leaseautoregeling kan, zonder dat er een conflict is, bij een vrijwillige beëindiging van het dienstverband voor de werknemer grote financiële gevolgen hebben.

Ook wanneer er geen conflict is tussen werkgever en werknemer en er ook geen wens tot het beëindigen van het dienstverband is, kan er bijvoorbeeld  wegens ziekte veel veranderen voor werknemer en werkgever. Zo dient er een plan van aanpak opgesteld te worden en dient de werknemer, zodra het weer mogelijk is,  te re-integreren. Soms kan een werknemer zich echter niet vinden in het oordeel van de bedrijfsarts, en kan er een second opinion aangevraagd worden bij het UWV.

Indien de werknemer en werkgever samen een regeling wensen te treffen tot het beëindigen van het dienstverband worden deze afspraken vaak vastgelegd in een ‘vaststellingsovereenkomst’ . In deze overeenkomst kunnen alle afspraken tussen partijen worden vastgelegd, waaronder ook de afspraken over de transitievergoeding, maar ook over alle andere gevolgen van een beëindiging van het dienstverband.

Ook komt het voor dat het dienstverband van een werknemer per direct wordt beëindigd, door een ‘ontslag op staande voet’. In zo’n geval zijn de gevolgen voor een werknemer enorm groot, maar zijn ook de risico’s voor een werkgever zeer groot.

Omdat de gevolgen voor zowel werkgever als werknemer in het arbeidsrecht groot kunnen zijn, is tijdige gespecialiseerde rechtsbijstand aan te raden. Op ons kantoor zijn advocaten werkzaam die gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht, die u hierin graag bijstaan.

Plan van aanpak

Een heldere werkwijze

01

Kennismaking

02

Uw zaak bouwen

03

Samen succes behalen

Wij helpen u op de best mogelijke manier met uw zaak!

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op zodat we uw vraag kunnen bespreken. Dit kan telefonisch of via het online formulier.