Rechtsgebieden

Letselschade

Letselschade is zowel de lichamelijke als de geestelijke (ook wel immateriële) schade die een slachtoffer lijdt als gevolg van een ongeval. Voor de schade die een slachtoffer ondervindt door een ongeval kan de tegenpartij aansprakelijk gesteld worden en daarvoor kan een schadevergoeding worden geclaimd.

Letselschade kan door vele oorzaken veroorzaakt worden, zo kan de schade o.a. veroorzaakt worden door:

  • Een verkeersongeval;
  • Een medische fout;
  • Sport- en spel;
  • Onachtzaamheid;
  • Dieren;
  • Zedenmisdrijf;

Deze schade kan uit vele verschillende onderdelen bestaan. Men kan hierbij denken aan schade doordat men minder inkomen geniet, schade doordat men medische kosten moet maken, zoals de kosten voor de fysiotherapeut, revalidatiekosten, medicijnen of voor het verblijf in een ziekenhuis, maar ook schade doordat men huishoudelijke hulp moet inschakelen. Ook komen voor vergoeding in aanmerking de reis- en parkeerkosten, smartengeld, de kosten voor kinderopvang of het opvangen of uitlaten van huisdieren en kosten voor zelfwerkzaamheid. Onder deze laatste post vallen onder andere de kosten die gemaakt worden, doordat men in er rond het huis bepaalde werkzaamheden niet meer zelf kan verrichten, zoals bijvoorbeeld het verven van uw eigen huis, het onderhouden van de tuin of het wassen van de auto. Deze schadeposten, maar ook nog vele andere posten, kunnen wanneer deze een rechtsreeks gevolg zijn van de schade toebrengende oorzaak op de schadeveroorzaker worden verhaald.

Wanneer u geconfronteerd wordt met letselschade of wanneer er tegen u een letsel- schadeclaim wordt ingediend, staan de gespecialiseerde advocaten op ons kantoor u graag te woord. Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en de Stichting Landelijk Advocaten  Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS).

Plan van aanpak

Een heldere werkwijze

01

Kennismaking

02

Uw zaak bouwen

03

Samen succes behalen

Wij helpen u op de best mogelijke manier met uw zaak!

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op zodat we uw vraag kunnen bespreken. Dit kan telefonisch of via het online formulier.