Rechtsgebieden

Slachtofferzaken

In het strafproces

Een slachtoffer van een gewelds- of zedenmisdrijf kan met vele instanties en verschillende procedures te maken krijgen. Zo kan het slachtoffer aangifte doen bij de politie, krijgt hij daarna informatie van het Openbaar Ministerie, kan hij hulp krijgen van Slachtofferhulp Nederland, kan hij een claim indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven, maar kan hij ook een verzoek tot schadevergoeding indienen bij het Openbaar Ministerie. Door de vele partijen, regels en instanties waarmee een slachtoffer te maken kan krijgen is -veelal kosteloze- rechtsbijstand door een gespecialiseerde advocaat vaak wenselijk.

Het slachtoffer kan o.a. te maken krijgen met:

 • de aangifte;
 • een sepotbeslissing;
 • een oproeping om als getuige te worden gehoord;
 • een artikel 12 –beklagprocedure;
 • de strafzaak, het strafdossier en de strafzitting;
 • een vordering benadeelde partij en voegen in het strafproces;
 • smartengeld;
 • het spreekrecht en de schriftelijke slachtofferverklaring;
 • de schadevergoedingsmaatregel en de voorschotregeling;
 • het hoger beroep en cassatie;
 • een civiele procedure;
 • het Schadefonds Geweldsmisdrijven;
 • Slachtofferhulp Nederland;
 • Perspectief Herstelbemiddeling;
 • het Centraal Justitieel Incasso Bureau;

Wanneer u slachtoffer of nabestaande van een slachtoffer bent, staan de advocaten van ons kantoor u graag bij wanneer u overweegt aangifte te doen of wanneer de aangifte reeds is gedaan en u betrokken bent in het strafproces. Wij zijn aangesloten bij de Stichting Landelijk Advocaten  Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS).

Plan van aanpak

Een heldere werkwijze

01

Kennismaking

02

Uw zaak bouwen

03

Samen succes behalen

Wij helpen u op de best mogelijke manier met uw zaak!

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op zodat we uw vraag kunnen bespreken. Dit kan telefonisch of via het online formulier.