Rechtsgebieden

Verbintenissenrecht & Contractenrecht

Onder verbintenissenrecht vallen alle juridische vraagstukken en geschillen die partijen verdeeld houden over een bepaalde zaak.

Deze geschillen kunnen zich voordoen tussen twee of meer personen of bedrijven zonder dat er tussen deze partijen een overeenkomst / contract bestaat. Dat is bijvoorbeeld het geval als een van de partijen aan de andere partij overlast of schade toebrengt. Als de overlast / schade niet toegebracht zou mogen worden, noemt men dit een onrechtmatige daad. Men kan hierbij denken aan het beschadigen van andermans spullen of het toebrengen van schade aan een ander.

Als er tussen partijen wel een contract / overeenkomst bestaat is het ‘contractrecht’ van toepassing. Als er dan tussen partijen een geschil ontstaat, dient allereerst gekeken te worden naar het contract, maar dat contract is dan lang niet altijd alles bepalend. Niet altijd is namelijk alles helemaal duidelijk omschreven in een contract en soms staan er bepalingen in een contract die niet zijn toegestaan. De vraag is dan vaak of opschorting van bijvoorbeeld betaling of kosteloze reparatie of retourzending mogelijk is. Vaak zijn voor de beantwoording van die vragen tevens de overige omstandigheden (voorafgaand aan het contract) bepalend voor de wijze waarop een geschil beslecht moet worden.

Mocht u een juridisch geschil hebben of (nog) geen geschil hebben maar wel willen weten waar u recht op heeft, dan staan wij u graag te woord. Maar ook wanneer er geen juridisch geschil bestaat, voor het laten opstellen van een contract, specifiek beding of algemene voorwaarden, of het laten beoordelen van een contract,  kunt u contact opnemen met ons kantoor en u laten adviseren door een van onze gespecialiseerde advocaten die u hierin graag bijstaat.

Plan van aanpak

Een heldere werkwijze

01

Kennismaking

02

Uw zaak bouwen

03

Samen succes behalen

Wij helpen u op de best mogelijke manier met uw zaak!

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op zodat we uw vraag kunnen bespreken. Dit kan telefonisch of via het online formulier.